Het secretariaat is te bereiken op 012/26.36.26.
Hier kan u tussen 8u en 16u terecht voor het maken van een afspraak, afgeven of afhalen van documenten/attesten/verwijsbrieven/…

Voor uitslagen van onderzoeken / bloedanalyses vragen wij u te bellen op het moment dat afgesproken werd met uw arts.

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde van Artsen verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien.

Attesten of voorschriften kunnen dus enkel afgeleverd worden tijdens een raadpleging of huisbezoek, dus niet op telefonische vraag, noch via e-mail.

Het is ook onmogelijk om voorschriften of attesten te krijgen voor iemand anders.

Uw huisarts mag enkel attesten uitschrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten worden steeds geweigerd.

U kan het secretariaat ook bereiken via astridlaan17@telenet.be. Dit emailadres dient echter niet voor het stellen van medische vragen.